ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

Home ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਬਚਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਕਾਲਜ / ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

 

ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ:

 

  • ਨਕਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਤੋਂ
  • ਨਕਲੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ
  • ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ

 ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਚ ਨਾ ਪਾਵੋ!

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉ